VYJÁDŘENÍ PODPORY ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU HOSTIVICE JIH S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ

Společnost EUFI by Vám ráda představila nový projekt navazující na stávající lokalitu Hostivice Jih směrem k obci Chýně.

Během roku 2020 budou zkolaudovány domy C1 a C2 ve kterých se budou nacházet nebytové prostory, které mohou být využity jako prodejna potravin a provozovna rychlého občerstvení.

Díky nárůstu automobilizace od roku 2005, kdy vznikal projekt Hostivice JIH, vznikla zejména v poslední době větší poptávka po parkovacích místech, veřejné zeleni, základní škole a mateřské školce v docházkové blízkosti.

Rozšíření lokality s sebou přinese obyvatelům větší komfort bydlení, zhodnocení nemovitostí a spoustu dalších výhod jak ve stávající téměř dokončené lokalitě tak budoucím obyvatelům v novém projektu rozšíření. Například:


1. Parkovací dům

- velký počet parkovacích stání, která mohou být nabídnuta všem majitelům bytů této lokality (požadavek také plyne z vyhlášky města Hostivice, co jedna bytová jednotka, to dvě místa pro osobní automobil, bez rozdílu velikosti bytu, což je nadstandartní požadavek, který EUFI musí splnit).

- bude dostatek míst pro návštěvy i pro druhé auto v rodině.


2. Základní a mateřská škola

- kapacita bude odpovídat předpokládanému počtu obyvatel v celé lokalitě dle demografické studie, kterou jsme nechali na základě požadavku města zpracovat. Zpracovatelem této studie je PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D., který zpracovával kompletní demografii i pro město Hostivice.

- znamená to časovou i finanční úsporu, protože dojíždění s dětmi do základní školy nebo mateřské školky nebude potřeba.


3. Dětské hřiště a další veřejné prostranství

- multifunkční hřiště, freepark a další aktivity pro sport a volný čas budou harmonicky začleněny do nové lokality.

-součástí veřejného prostranství bude i prostor pro kavárnu a restauraci. Plánujeme také prostor pro oblíbené veřejné grilování.

Současná lokalita Hostivice JIH je soběstačná s ohledem na vybudovanou infrastrukturu. Máme vlastní čistírnu odpadních vod, vodojem a další prvky infrastruktury, které kapacitně zvládnou i lokalitu rozšířit dle návrhu a tím město Hostivice nebude muset vynaložit žádné prostředky pro plánovaný rozvoj. EUFI nabídla příspěvek městu v hodnotě 10 milionů korun pro rozvoj a technické zhodnocení infrastruktury pro lokalitu Hostivice JIH.

Návrh na rozšíření stávající lokality byl poslán na město Hostivice a očekáváme reakci komise pro rozvoj a stanovisko rady města. Před zasláním byl návrh několikrát projednáván se starostkou města a radními.
K realizaci tohoto projektu potřebujeme vaši podporu ve formě podpisu
Chcete-li to provést, vyplňte a odešlete níže uvedený formulář s poznámkou
„ANO, PODPORA".
E-mail
Jméno
Telefon
Adresa
Zanechte nám zprávu
Made on
Tilda